Update 24 februari
Service with our new bikes is now resuming in Rotterdam. There are a limited number of bikes, we will add more bikes soon. We thank you for your patience.

De BAQME service is nu hervat in Rotterdam met nieuwe fietsen. We plaatsen op korte termijn meer fietsen. We bedanken jullie voor het geduld.

Update 20 februari
BAQME announces new cooperation with Dolly Bikes / BAQME kondigt nieuwe samenwerking aan met Dolly Bikes


Scroll naar beneden voor Nederlands.

BAQME Announces Temporary Suspension of Service

14 February 2024
BAQME, a leading e-cargo bike sharing company, today announced the temporary suspension of its services in response to a directive from the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (NVWA) on Babboe, the supplier of our e-cargo bikes. The NVWA has mandated the suspension of sales by Babboe, due to perceived concerns regarding the integrity of their bikes.

While BAQME has not encountered any of the mentioned issues with the bikes purchased from Babboe in the past, we prioritize the safety and well-being of our users above all else. In light of the NVWA directive, we have decided to temporarily suspend our operations until we receive confirmation from Babboe that our bikes meet the necessary safety standards.

During this temporary suspension, we are actively working with alternative suppliers to ensure that our users have access to safe and reliable e-cargo bikes as soon as possible. We encourage our users to stay updated by checking our app and website for further announcements.

Our dedicated support team is available to address any questions or concerns that our users may have during this time. We appreciate your patience and understanding as we navigate through this unexpected situation.

BAQME is committed to resolving this issue promptly and ensuring the continued safety and satisfaction of our users. We will provide further updates as soon as they become available.

For media inquiries, please contact us via press@baqme.comBAQME pauzeert tijdelijk de service

14 februari 2024 – BAQME, het platform voor elektrische deelbakfietsen, heeft vandaag de tijdelijke pauzering van haar diensten aangekondigd als reactie op een richtlijn van het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (NVWA) met betrekking tot Babboe, de leverancier van onze e-cargo fietsen. De NVWA heeft de opschorting van de verkoop door Babboe bevolen vanwege vermeende zorgen over de integriteit van hun fietsen.

Hoewel BAQME in het verleden geen van de genoemde problemen heeft ondervonden met de fietsen die bij Babboe zijn gekocht, stellen we de veiligheid en het welzijn van onze gebruikers boven alles. In het licht van de richtlijn van de NVWA hebben we besloten om onze operaties tijdelijk op te schorten totdat we bevestiging van Babboe hebben ontvangen dat onze fietsen voldoen aan de veiligheidsnormen.

Tijdens deze tijdelijke pauzering werken we actief samen met andere leveranciers om ervoor te zorgen dat onze gebruikers zo snel mogelijk toegang hebben tot veilige en betrouwbare elektrische bakfietsen. We moedigen onze gebruikers aan om onze app en website in de gaten te houden voor verdere aankondigingen.

Ons support team staat klaar om eventuele vragen of zorgen van onze gebruikers tijdens deze periode aan te pakken. We waarderen je geduld en begrip terwijl we een oplossing vinden voor deze situatie.

BAQME is vastbesloten om dit probleem snel op te lossen en de voortdurende veiligheid en tevredenheid van onze gebruikers te waarborgen. We zullen verdere updates verstrekken zodra deze beschikbaar komen.

Voor media-vragen kunt u contact met ons opnemen via press@baqme.com